E L A N

22.10.2014-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında RMİ-nin “Diferensial tənliklər” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, r.e.d. Bəhram Əli oğlu Əliyev  “İkinci tərtib elliptik diferensial operator tənlik üçün sərhəd məsələlərinin tədqiqi” mövzusunda məruzə edəcəkdir.

Məruzə sonlu parçada sərhəd şərtlərinə spektral parametr və həmçinin qeyri-məhdud operator daxil olduqda ikinci tərtib elliptik tip diferensial operator tənlik üçün sərhəd məsələlərinin həll olunması və onların bəzi spektral xassələrinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur.

Oktyabrın 15-də “Diffuziya operatoru üçün kvaziperiodik tərs məsələnin həlli” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

Oktyabrın 15-də AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Ümuminstitut seminarında “Funksional analiz” şöbəsinin əməkdaşı, f-r.e.d, prof. İbrahim Nəbiyev “Diffuziya operatoru üçün kvaziperiodik tərs məsələnin həlli” mövzusunda məruzə edib.
Məruzədə kvaziperiodik sərhəd şərtli diffuziya operatoru üçün spektral analizin tərs məsələsinin tam həll olunması haqqında danışılıb. Tərs məsələnin həlli üçün yeganəlik teoreminin isbati və müəyyən həqiqi ədədlər ardıcıllığının kvaziperiodik diffuziya məsələsinin spektrının olması üçün tapılmış kafi şərtlər haqqında məlumat verilib.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun kitabxanasına 2014-cü ilin 2-ci yarısı üçün abunə olunmuş jurnalların siyahısı

1.РЖ. Механика. Св. том.   2014.№7.

2.РЖ.Механика.   Св.том.  2014.№8.

3.РЖ.Математика.Св.том. 2014.№7.

4.РЖ.Математика.Св.том.2014.№8.

5.Математич.заметки.  2014.Т.95.№6.

6.Математич.заметки. 2014.Т.96.№1.

7.Математич.заметки.2014.Т.96.№2.

8.Сибирский  математич. журнал. 2014.Т.55.№3.

9.Успехи математических наук.  2014.Т.69. В3.

10.Прикладная математика и механика.2014.Т.78.В.4.

11.Прикладная математика и механика. 2014. Т78.В.3.

12.Функциональный анализ  и его приложения. 2014.Т.48.В.3.

13.Математический сборник. 2014.Т.205. №6.

14.Математический сборник. 2014.Т.205.№7.

15.Изв.РАН. Механика жидкости и газа.  2014. №4.

16.Изв.РАН. Механика твердого тела. 2014. №4.

17.Журнал вычислительной математики  и мат.физики.  2014.Т.54.№7.

18.Журнал вычислительной математики и  мат.физики.  2014.Т.54.№8.

19.Дифференциальные  уравнения. 2014.Т.50.№6.

E L A N

15.10.2014-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Funksional analiz” şöbəsinin əməkdaşı, f-r.e.d, prof. İbrahim Mayıl oğlu Nəbiyev “Diffuziya operatoru üçün kvaziperiodik tərs məsələnin həlli” mövzusunda məruzə edəcəkdir.

Məruzədə kvaziperiodik sərhəd şərtli diffuziya operatoru üçün spektral analizin tərs məsələsinin tam həll olunması haqqında danışılacaq. Tərs məsələnin həlli üçün yeganəlik teoreminin isbati və müəyyən həqiqi ədədlər ardıcıllığının kvaziperiodik diffuziya məsələsinin spektrinin olması üçün tapılmış kafi şərtlər haqqında məlumat veriləcəkdir.

Oktyabrın 8-də “İstilikkeçirmə tənliyinin fundamental həllinin mühüm oblastlarda qiymətləndirilməsi və bu qiymətləndirmələrin tətbiqləri” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

Oktyabrın 8-də AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “İstilikkeçirmə tənliyinin fundamental həllinin mühüm oblastlarda qiymətləndirilməsi və bu qiymətləndirmələrin tətbiqləri” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib. Seminarda institutun “Riyazi-fizika tənlikləri” şöbəsinin əməkdaşı f-r.e.n. Əbdürrəhim Quliyev məruzə edib.
Məruzədə istilikkeçirmə tənliyinin fundamental həllinin silindrlərdə və paraboloidlərdə qiymətləndirilməsi və bu qiymətləndirmələrin tətbiqlərindən danışılıb.

E L A N

08.10.2014-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında “Riyazi-fizika tənlikləri” şöbəsinin əməkdaşı f-r.e.n. Əbdürrəhim Fərman oğlu Quliyev “İstilikkeçirmə tənliyinin fundamental həllinin mühüm oblastlarda qiymətləndirilməsi və bu qiymətləndirmələrin tətbiqləri” mövzusunda məruzə edəcəkdir.
Məruzədə istilikkeçirmə tənliyinin fundamental həllinin silindrlərdə və paraboloidlərdə qiymətləndirilməsi haqqında və bu qiymətləndirmələrin tətbiqlərindən danışılacaqdır.