Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

E L A N

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda digər nüfuzlu xarici ölkələrin institut və universitetləri ilə beynəlxalq əlaqələr, birgə əməkdaşlıq və elmi tədqiqatların aparılması ənənəvi olaraq davam etdirilir. Ənənəmizə sadiq qalaraq Rusiya Xalqlar Dostluğu Universitetinin professoru Viktor Burenkov 12.02.2016-21.02.2016 tarixlərində institutumuzda qonaq olacaqdır. Məqsəd beynəlxalq elmi əlaqələri dərinləşdirmək və elmi əməkdaşlığı möhkəmləndirməkdir. Səfər müddətində 17.02.2016 tarxi saat 10:00-da Ümuminstitut […]

“Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarında BDU-nun aspirantı Elmin Ağalar oğlu Ağayev məruzə edib

12.02.2016-cı il saat 12:00-da “Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarı keçirilmişdir. Seminarda BDU-nun “Riyazi analiz” kafedrasının aspirantı Elmin Ağalar oğlu Ağayev “Dördüncü tərtib diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri” mövzusunda məruzə etmişdir. Məruzədə dördüncü tərtib tam requlyar Şturm sistemlərinin məxsusi və qoşulmuş funksiyalarının alt fəzalarının strukturu və məxsusi funksiyalarının ossilyasiya […]

“Optimal idarəetmə” şöbəsinin “HİPERBOLİK TƏNLİKLƏR ÜÇÜN BƏZİ OPTIMAL İDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİ” mövzusunda üçüncü seminarı keçirilib

11.02.2016-cı il saat 11.00-da “Optimal idarəetmə” şöbəsinin üçüncü seminarı keçirilib. Seminarda BDU-nun professoru Hamlet Quliyev “HİPERBOLİK TƏNLİKLƏR ÜÇÜN BƏZİ OPTIMAL İDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİ” mövzusunda məruzə edib. Məruzədə əvvəlcə paylanmış parametrli optimal idarəetmə məsələlərinin yaranma tarixi şərh edilib. Sonra isə vəziyyəti qeyri-lokal şərtli zəif qeyri- xətti hiperbolik tənliklə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələsi üçün Pontryaginin maksimum prinsipi […]

“Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarında BDU-nun aspirantı Elmin Ağalar oğlu Ağayev məruzə edəcəkdir

12.02.2016-cı il saat 12:00-da “Riyazi analiz” şöbəsinin “Harmonik analizin müasir problemləri və tətbiqləri” adlı seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda BDU-nun “Riyazi analiz” kafedrasının aspirantı Elmin Ağalar oğlu Ağayev “Dördüncü tərtib diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri” mövzusunda məruzə edəcəkdir. Məruzədə dördüncü tərtib tam requlyar Şturm sistemlərinin məxsusi və qoşulmuş funksiyalarının alt fəzalarının strukturu və məxsusi funksiyalarının ossilyasiya […]

“Müəyyən üstlü sistemlərin bazislik xassələri haqqında” mövzusunda  Ümuminstitut  seminarı keçirilib

Bu gün Ümuminstitut seminarında “Qeyri-harmonik analiz” şöbəsinin böyük elmi işçisi, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Aydın Şükürov “Müəyyən üstlü sistemlərin bazislik xassələri haqqında” mövzusunda məruzə edib. Məruzədə aşağıdakı mövzular ətrafında müzakirələr aparılmışdır: Kostyuçenko sistemi tipli sistemlərin Lebeq fəzalarında Şauder bazisi olması üçün zəruri şərt; alınan şərtin Kostyuçenko sisteminin bazis olması üçün zəruri şərtin alınmasına tətbiqi; Üstlü sistemlərin […]

“Optimal idarəetmə” şöbəsinin “HİPERBOLİK TƏNLİKLƏR ÜÇÜN BƏZİ OPTIMAL İDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİ” mövzusunda üçüncü seminarı keçiriləcək

11.02.2016-cı il saat 11.00-da “Optimal idarəetmə” şöbəsinin üçüncü seminarı keçiriləcəkdir. Seminarda BDU-nun professoru Hamlet Quliyev “HİPERBOLİK TƏNLİKLƏR ÜÇÜN BƏZİ OPTIMAL İDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİ” mövzusunda məruzə edəcəkdir. Məruzədə əvvəlcə paylanmış parametrli optimal idarəetmə məsələlərinin yaranma tarixi şərh ediləcəkdir. Sonra isə vəziyyəti qeyri-lokal şərtli zəif qeyri- xətti hiperbolik tənliklə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələsi üçün Pontryaginin maksimum prinsipi […]

Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı statistika
  • Virusa yoluxan

  • Sağalan

  • Yeni yoluxan

  • Aktiv xəstə

  • Ölüm halı

  • Test edilib

Faydalı linklər