Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Ümumiləşmiş çəkili Morri fəzalarında klassik inteqral operatorların məhdudluğu və müəyyən tətbiqləri” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

Bu gün AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Ümumiləşmiş çəkili Morri fəzalarında klassik inteqral operatorların məhdudluğu və müəyyən tətbiqləri” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib. Seminarda institutun “Riyazi analiz” şöbəsinin müdiri, AMEA müxbir üzvü, prof. Vaqif Quliyev mövzu üzrə əldə etdiyi nəticələri dinləyicilər ilə bölüşüb. Məruzə ümumiləşmiş çəkili Morri fəzalarında həqiqi analizin inteqral operatorlarının, o cümlədən, maksimal kəsr-maksimal […]

The weekly seminar on “Boundedness of classic integral operators in Morrey spaces” and some applications

Today in the weakly seminar on “Boundedness of classic integral operators in Morrey spaces and some applications” was held. The corresponding member of NASA, head of “Mathematical Analysis” department Vagif Guliyev spoke about the obtained results on these theme. The talk was devoted to boundedness of integral operators of real analysis including maximum fractional maximum […]

Заместитель директора по научной работе Института Математики и Механики НАН Азербайджана профессор Солтан Алиев, для участия в Международной конференции «Проблемы принятия решений в условиях неопределенности» (PDMU-2014), организованной Университетом Дефенсе города Брно, с 29 августа по 5 сентября 2014 года был в научной командировке в Чешской Республики

Заместитель директора по научной работе Института Математики и Механики НАН Азербайджана профессор Солтан Алиев, для участия в Международной конференции «Проблемы принятия решений в условиях неопределенности» (PDMU-2014), организованной Университетом Дефенсе города Брно, с 29 августа по 5 сентября 2014 года был в научной командировке в Чешской Республики. Ученые и специалисты из 12 стран выступили с научными […]

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, professor Əliyev Soltan Əli oğlu 29 avqust – 5 sentyabr tarixlərində Çexiya Respublikasının Brno şəhərində yerləşən Defense Universitetinin təşkil etdiyi “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2014) Beynəlxalq elmi konfransında iştirak etmişdir

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, professor Əliyev Soltan Əli oğlu 29 avqust-5 sentyabr 2014-cü il tarixlərində Çexiya Respublikasının Brno şəhərində yerləşən Defense Universitetinin təşkil etdiyi “Problems of decision making under uncertainties” (PDMU-2014) Beynəlxalq elmi konfransında iştirak etmişdir. Konfransda 12 ölkədən olan alim və mütəxəssislər elmi məruzələrlə çıxış etmişlər. Konfransın materiallarına […]

ATTENTION

Weekly seminar on September 17.09.2014, 10:00 a.m. will feature a report by corresponding member of ANAS, professor, head of the Department of Mathematical Analysis Vagif Sabir oglu Guliyev, entitled “Boundedness of the classical integral operators in generalized weighted Morrey spaces and some applications”. The report is devoted to the problems of boundedness of integral operators […]

Объявление

17.09.2014 года в 10.00 на общеинститутском семинаре  с докладом выступит заведующий отделом «Математический анализ» ИММ, член-корреспондент НАН Азербайджана,д.ф.-м.н., проф. Вагиф Сабир оглы Гулиев. Тема доклада: «Ограниченность интегральных операторов классического анализа в обобщенных весовых пространствах Морриинекоторыеприложения». Доклад посвящен проблемам ограниченности интегральных операторов реального анализа, в том числе, максимальных и дробно-максимальных операторов, операторов типа потенциала и сингулярных […]