Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda beynəlxalq uşaqlar günü münasibətilə tədbir keçirdi.

Mayın 30-da AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda 1 İyun “Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü” münasibətilə institututun Həmkarlar Təşkilatı tədbir keçirdi. Tədbirdə institut əməkdaşlarının uşaqları iştirak etdi. Uşaqların bilik və bacarıqları nümayiş etdirildi. Üç istiqamət- şeir demək, rəsm çəkmək, rəqs etmək üzrə yarışlar keçirildi. Qalib gələn balacalar medallar və hədiyyələrlə  mükafatlandırıldı.

На Диссертационном Совете Института Математики и Механики НАНА состоялась защита диссертации на соискание степени доктора наук по математике младшего научного сотрудника отдела «Волновая динамика» ИММ НАНА Фарида Велиева на тему «Обратные задачи теории упругости концентрически установленных цилиндрических тел».

23 –го мая на  Диссертационном Совете Института Математики и Механики НАНА состоялась защита диссертации на соискание степени доктора наук по математике младшего научного сотрудника отдела «Волновая динамика» ИММ НАНА  Фарида Велиева на тему «Обратные задачи теории упругости концентрически установленных цилиндрических тел».  Следует отметить, что результаты, полученные в диссертации, нашли своё отражение в 9-и научных работах.

На Диссертационном Совете Института Математики и Механики НАНА состоялась защита диссертации на соискание степени доктора наук по математике педагога кафедры «Математический анализ» БГУ Ровшана Поладова на тему «Некоторые вопросы спектральной теории дифференциальных операторов»

Сегодня на Диссертационном Совете Института Математики и Механики НАНА состоялось защита диссертации на тему «Некоторые вопросы спектральной теории дифференциальных операторов» на соискание степени доктора философии по математике педагога кафедры «Математический анализ» БГУ Ровшана Поладова.  Следует отметить, что результаты, полученные в диссертации, нашли своё отражение в 10-и научных работах.

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Dissertasiya Şurasında BDU-nun “Riyazi analiz” kafedrasının müəllimi Rövşən Poladov riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün “Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə edib.

​Bu gün AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Dissertasiya Şurasında  BDU-nun “Riyazi analiz” kafedrasının müəllimi Rövşən Poladov riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün “Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə edib. ​Qeyd edək ki, dissertasiyada alınmış nəticələr 10 elmi işdə öz əksini tapıb.

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Dissertasiya Şurasında “Dalğa dinamikası” şöbəsinin kiçik elmi işçisi Fərid Vəliyev riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Konsentrik quraşdırılmış silindrik cismlərin elastiklik nəzəriyyəsinin tərs məsələləri” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə edib.

​Mayın 23-də AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Dissertasiya Şurasında “Dalğa dinamikası” şöbəsinin kiçik elmi işçisi Fərid Vəliyev riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Konsentrik quraşdırılmış silindrik cismlərin elastiklik nəzəriyyəsinin tərs məsələləri” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə edib. ​Dissertasiyada alınmış nəticələr 9 elmi işdə öz əksini tapıb.

On May 21, 2014, the weekly seminar of the Institute of Mathematics and Mechanics was held.

 On May 21, at the institute seminar the collaborator of the Mathematics department of Gebze Technological Institute of Turkey gave a talk on “The inverse scattering problems for a linear system of three-wave interaction and some of their applications”.  The talk deals with inverse scattering problems on a semi-axis in the case of two incident […]