Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

The meeting of the Veterans Board was held at IMM of NASA.

 Today, the meeting of the Veterans Board was held at the Institute of Mathematics and Mechanics. The director of IMM doctor of phys. math. sci. Misir Mardanov, the chairman of the United board of Veterans of NASA, corr. member of NASA Rafig Gasimov made a speech.   Specification of the list of the institute veterans, sending […]

Состоялось совещание Совета Ветеранов Института Математики и Механики НАНА.

Сегодня состоялось совещание Совета Ветеранов Института Математики и Механики НАНА. На совещание выступали директор Института Математики и Механики д.ф-м.н Мисир Марданов и  председатель Объединённого Совета Ветеранов НАНА, чл.корр.НАНА Рафик Гасымов. На заседании обсуждались такие вопросы как корректировка списка ветеранов сотрудников института, послать информацию о них в соответствующие органы, задачи стоящие перед ветеранами. Также было сказано […]

21 мая на общеинститутском семинаре Института Математики и Механики НАНА был заслушан доклад.

21 мая на общеинститутском семинаре Института Математики и Механики НАНА был заслушан доклад сотрудника математического отделения Технологического Института Гебзе Турецкой Республики Мансура Исмаилова на тему «Трёхволновое взаимодействие влияния линейной системы для обратной задачи рассеяния и её некоторые применения»  В докладе рассматривались обратные задачи рассеяния полуоси в виде равной скорости двух волн на всей оси для […]

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Veteranlar Şurasının iclası keçirilib.

Bu gün AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Veteranlar Şurasının iclası keçirilib.  İclasda Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Misir Mərdanov, AMEA-nın Birləşmiş Veteranlar Şurasının sədri, AMEA-nın müxbir üzvü Rafiq Qasımov çıxış ediblər. İnstitutun veteran əməkdaşlarının siyahısının dəqiqləşdirilməsi, onlar haqqında məlumatların müvafiq qurumlara göndərilməsi, veteranlar qarşısında duran vəzifələr və s. kimi məsələlər  iclasda müzakirə […]

Mayın 21-də AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda Ümuminstitut seminarı keçirildi.

Mayın 21-də AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun seminarında Türkiyə Cümhuriyyəti, Gebze Texnoloji İnstitutunun Riyaziyyat bölməsinin əməkdaşı  Mənsur İsmayılovun “Üç-dalğa qarşılıqlı təsirinin xətti sistemi üçün tərs səpilmə məsələsi və onun bəzi tətbiqləri”  mövzusunda məruzəsi dinlənilib. Məruzədə üç tənlikdən ibarət birtərtibli hiperbolik sistem üçün bütün oxda və bərabər sürətli iki gələn dalğa halında yarımoxda tərs səpilmə məsələləri,bütün oxda […]

ATTENTION

Weekly seminar on May 21, 2014, 10.00 a.m.will feature  a report  by Mansur Iskender oglu Ismailov, professor of the Department of  Mathematics, Gebze Institute of Technology, Turkey  entitled  “Inverse scattering problem for the linear system of 3-wave interaction and some of its applications ”.  The scattering problems for the hyperbolic system on the whole plane and […]