Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Xəbərlər

“Elliptik hipergeometrik funksiyalar” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib

Oktyabrın 22-də AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda “Elliptik hipergeometrik funksiyalar” mövzusunda Ümuminstitut seminarı keçirilib. Seminarda Humboldt Universitetinin (Berlin, Almaniya) əməkdaşı Qəhrəmanov İlmar məruzə edib. Məruzə elliptik hipergeometrik funksiyaların nəzəriyyəsinə və tətbiqlərinə həsr olunub. Klassik və bazis hipergeometrik funksiyaları Eylerin dövründən məlumdursa, elliptik hipergeometrik funksiyalar son 15 ildə meydana çıxıb. Bu funksiyalara inteqrallanan sistemlərdə, dördölçülü çoxobrazlıların […]

ОБЪЯВЛЕНИЕ

22.10.2014- го года в 10:00 на общеинститутском семинаре с докладом на тему «Эллиптические гипергеометрические функции» выступит сотрудник Университета Гумбольдта (Берлин, Германия) Гахраманов Илмар Балахан огы. Доклад посвящён теории и приложениям эллиптических и гипергеометрических функций. О классических и базисных гипергеометрических функциях известно со времён Эйлера, а об эллиптических гипергеометрических функциях известно последние 15 лет. Эти функции […]

E L A N

22.10.2014-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında Humboldt Universitetinin (Berlin, Almaniya) əməkdaşı Qəhrəmanov İlmar Balaxan oğlu “Elliptik hipergeometrik funksiyalar” mövzusunda məruzə edəcəkdir. Məruzə elliptik hipergeometrik funksiyaların nəzəriyyəsinə və tətbiqlərinə həsr olunub. Klassik və bazis hipergeometrik funksiyaları Eylerin dövründən məlumdursa, elliptik hipergeometrik funksiyalar son 15 ildə meydana çıxıb. Bu funksiyalara inteqrallanan sistemlərdə, dördölçülü çoxobrazlıların invariantlarında, Li cəbrlərinin […]

List of new books received in the library of the Institute of Mathematics and Mechanics of NAS of Azerbaijan

1.Журнал вычислительной математики и математической физики. 2014.Т.54.№9. 2.Доклады Академии Наук РАН. 2014.Т.457.№1. 3.Доклады Академии Наук РАН. 2014.Т.457. №2. 4.Доклады Академии Наук РАН. 2014.Т.457.№3. 5.Доклады Академии Наук РАН. 2014.Т.457.№4. 6.Доклады Академии Наук РАН. 2014.Т.457.№5. 7.Доклады Академии Наук РАН. 2014..Т.457.№6. 8.Доклады Академии Наук РАН. 2014. Т.458.№1. 9.Доклады Академии Наук РАН. 2014. Т.458.№2. 10.Доклады Академии Наук РАН. 2014.Т.458.№3. […]

В библиотеку института математики и механики НАНА поступили новые журналы

1.Журнал вычислительной математики и математической физики. 2014.Т.54.№9. 2.Доклады Академии Наук РАН. 2014.Т.457.№1. 3.Доклады Академии Наук РАН. 2014.Т.457. №2. 4.Доклады Академии Наук РАН. 2014.Т.457.№3. 5.Доклады Академии Наук РАН. 2014.Т.457.№4. 6.Доклады Академии Наук РАН. 2014.Т.457.№5. 7.Доклады Академии Наук РАН. 2014..Т.457.№6. 8.Доклады Академии Наук РАН. 2014. Т.458.№1. 9.Доклады Академии Наук РАН. 2014. Т.458.№2. 10.Доклады Академии Наук РАН. 2014.Т.458.№3. […]

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunun kitabxanasına daxil olan yeni jurnalların siyahısı

1.Журнал вычислительной математики и математической физики. 2014.Т.54.№9. 2.Доклады Академии Наук РАН. 2014.Т.457.№1. 3.Доклады Академии Наук РАН. 2014.Т.457. №2. 4.Доклады Академии Наук РАН. 2014.Т.457.№3. 5.Доклады Академии Наук РАН. 2014.Т.457.№4. 6.Доклады Академии Наук РАН. 2014.Т.457.№5. 7.Доклады Академии Наук РАН. 2014..Т.457.№6. 8.Доклады Академии Наук РАН. 2014. Т.458.№1. 9.Доклады Академии Наук РАН. 2014. Т.458.№2. 10.Доклады Академии Наук РАН. 2014.Т.458.№3. […]

Faydalı linklər