E L A N

18.09.2013-cü il saat 10:00-da Ümuminstitut seminarında Avropa Elmlər Akademiyası və Latviya Elmlər Akademiyasının akademiki, “Kompozit materiallar mexanikası” jurnalının baş redaktoru Vitaut Petroviç Tamyjsun (Riqa ş.) “Kompozit materiallar: keçmişdə, indi, gələcəkdə” mövzusunda məruzəsi olacaqdır.

Bu gün saat 10:00-da Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun ümuminstitut seminarında “Riyazi analiz” şöbəsinin böyük elmi işçisi Mübariz Hacıbəyovun “Ümumiləşmiş Riss potensiallarının məhdudluğu” mövzusunda məruzəsi oldu.

Məruzənin annotasiyası:

Burada kommutativ hiperqruplarda verilmiş ümumiləşmiş Riss potensialları təyin edilir və bu potensiallar üçün Hardi-Littvuld-Sobolev teoremini ümumiləşdirən Nakai-Simutomo tipli teorem verilir. Alınmış nəticə həmin potensialların Lebeq fəzasından Orliç fəzasına məhdud təsir etdiyini göstərir.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun kitabxanasına 10.09.2013 tarixdə daxil olan yeni jurnalların siyahısı.

  1. РЖ. Математический анализ.2013 №5. – электр. издание.
  2. Прикладная математика и механика.2013 Т.77. В 3.
  3. Математические заметки. 2013.Т.93.В6.
  4. РЖ. Механика деф.тв.тела. 2013. №6.
  5. Доклады РАН. 2013. Т450. №4.
  6. Доклады РАН. 2013. Т450. №5.
  7. Доклады РАН. 2013. Т450. №6.

Bu gün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda AMEA-nın təsisçiliyi ilə nəşr olunan elmi jurnalların beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması məqsədilə iclas keçirildi..

AMEA-nın həqiqi üzvü, AMEA-nın fizika-riyaziyyat və texnika elmləri bölməsinin akademik-katibi Akif Haciyev, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru, Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, Professor Misir Mərdanovun rəhbərliyi ilə keçirilən iclasda institutun elmi şurasının üzvləri və bir qrup əməkdaşıları iştirak edirdilər.

Müzakirə zamanı bildirildi ki, qloballaşan dünyada hər bir ölkənin davamlı inkişafını təmin edən sahələrdən biri kimi elmin nüfuzunun artması və elmi jurnalların beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması tələbi aktuallaşır. Bu səbəbdən İnstitutumuzda nəşr olunan elmi jurnalların beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması, alimlərimizin dünyanın tanınmış beynəlxalq elmi bazalarında təmsil olunması, bir sözlə Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyası prosesinin sürətləndirilməsi zəruridir. Sonda problemin kompleks həlli ilə bağlı rəy və təkliflər səsləndirildi.
İclasda təqdim olunan slayda bu linkdən baxa bilərsiniz.

Əməkdar elm xadimi, texnika elmləri doktoru, professor, akademik Azad Xəlil oğlu Mirzəcanzadənin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Neftqaz sahəsində qeyri-Nyuton sistemlər” Beynəlxalq elmi konfransı 21-22 noyabr 2013-cü il, Bakı ş., AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Hörmətli həmkarlar!

PHOTO_MIRZAJANZADEAMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu sizi 21-22 noyabr 2013-cü il tarixində keçiriləcək, əməkdar elm xadimi, texnika elmləri doktoru, professor, akademik Azad Xəlil oğlu Mirzəcanzadənin 85 illiyinə həsr olunmuş “Neftqaz sahəsində qeyri-Nyuton sistemlər” Beynəlxalq elmi konfransında iştirak etməyə dəvət edir. Konfransda iştirak etmək istəyənlərdən məruzə ediləcək işin tezisini disklə birlikdə 2013-cü il oktyabr ayının sonunadək AMEA Riyaziyyat və mexanika İnstitutuna təqdim etmələri xahiş olunur (parametrlər: 1-3 səh., Microsoft Word, Times New Roman, şrift – 14, interval -1,5).
Konfransda plenar məruzələrə 30 dəqiqə, seksiyalardakı məruzələrə 10-15 dəqiqə vaxt ayrılması nəzərdə tutulmuşdur.
Konfransın rəsmi dili azərbaycan, ingilis və rus dilləridir.

Əlaqə telefonları:
(+99412) 538-24-44, (+99412) 539-02-21
(+99450) 338-24-91
(+99450) 355-96-13
(+99450) 640-21-49

E-mail: pan_vniineft@rambler.ru eldarab@gmail.com
Ünvan: AZ1141, Bakı, Azərbaycan, B.Vahabzadə 9, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Tətbiqi riyaziyyat şöbəsinin müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qabil Qəribxan oğlu Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının tanınmış nəşriyyatında çap edilmişdir.

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Tətbiqi riyaziyyat şöbəsinin müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qabil Qəribxan oğlu Əliyevin ABŞ-ın “International Journal of Chemoinformatics and Chemical Engineering, 3 (2) , 107-116, jurnalında 2013 ildə “ Pyusical-Mecanical Model of Fiberous polymerized bar Deformation at the Neck Zone” adlı məqaləsi çapdan çıxmışdır.
Məqaləni aşagıdakı linkdə görə bilərsiniz.